Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Neti Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Nowosądecka 22/1 zarejestrowana pod nr KRS 0000363836, NIP 8133632677, REGON 180606757, biuro: 35-301 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10 III p. ; mail: kontakt@neti.store

Dane osobowe i sposób ich przetwarzania

Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
Skutkiem niepodania danych osobowych będzie:

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tylko w tym celu, dla którego zostały pozyskane. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z wzajemnej umowy.

Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Administratora.

Pliki Cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika.

Pliki Cookies, którymi posługuje się https://neti.store nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników.

Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Administrator informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics i ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Strony. Korzystając ze strony Administratora, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Neti Sp. z o.o..

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies

Rodzaje plików cookies:

“Sesyjne” - przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

“Stałe” - pozostają na urządzeniu przez określony czas, lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.

“Zewnętrzne” - pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.

Jak włączyć/wyłączyć pliki cookies?

Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu.

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

Zmiany polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jeśli będzie tego wymagać obowiązujące prawo, bądź ulegną zmianie warunki wpływające na przetwarzania danych osobowych.